cloud1
cloud2

Voice for Intelligent Messaging

Mange bedrifter sitter i dag på gamle telefonsentraler. Enten analoge eller digitale. I mange tilfeller så koster det også veldig mye penger årlig i drift og vedlikehold for disse systemene. Nå kan din bedrift bytte ut disse og kun bruke Office 365/MS Teams som telefon.

Microsoft Teams er Microsoft sin visjon for intelligent kommunikasjon og viderefører telefoni- og møte-opplevelsene for mennesker og organisasjoner rundt omkring i hele verden. Microsoft Teams utnytter den nye og moderne Skype for Business infrastrukturen i Office 365 med stemme og video kommunikasjon i Enterprise klassen.

Microsoft Teams blir over tid den primære klienten for intelligent kommunikasjon i Office 365 og vil erstatte Skype for Business klienten.

Microsoft Teams Calling kan knyttes til eksisterende SIP trunks ved å bruke Direct Routing. Session Border Controllers (SBCs) knytter eldre systemer og endepunkter til Microsoft Phone System. Audiocodes og Ribbon leverer sertifiserte SBCer som kan jobbe mot Direct Routing for Microsoft Teams. De jobber tett sammen med Microsoft i sin produktutvikling for Microsoft Phone System.

Enten du er et lite kontor eller hovedkontor så kan vi designe en Direct Routing løsning for deg. Du kan velge mellom hardware-baserte løsninger (fysiske bokser som står hos deg eller en av våre samarbeidspartnere, eller installere en software versjon enten på ditt eget hardware eller hos en Public Cloud Provider (Azure eller Amazon).

Cloudflex AS er partner for både Audiocodes og Ribbon, som er de to ledende leverandørene av Direct Routing løsninger. Hvis du ønsker å unngå store kostnader for din telefoniløsning og forenkle løsningen, så kan vi hjelpe deg. Kontakt oss for en hyggelig telefoni og samhandlingsprat over en kopp kaffe.

AudioCodes-Registered-Partner
RibbonCom