cloud1
cloud2

Veiledning skytjenester

Datatilsynet definerer skytjenester (Cloud Computing) som en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett. Serverparkene kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering. Det betyr at datakraft kan tilpasses kapasitetsbehov, og kunden kan betale for det den faktisk bruker.

Det er vanlig å dele skytjenester opp i tjenestemodeller. De tre vanligste er:

·         Programvare som tjeneste (software as a service – SaaS), som er en modell for leveranse over et nettverk hvor kunden benytter leverandørens applikasjon(er) på en nettsky-infrastruktur. Kunden har i utgangspunktet ikke kontroll over verken applikasjoner, nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter.

·         Plattform som tjeneste (platform as a service – PaaS), hvor kunden innfører applikasjoner utviklet/kjøpt av kunden i leverandørens nettsky-infrastruktur gjennom å benytte programmeringsspråk og verktøy støttet av leverandøren. Kunden har kontroll over egne applikasjoner, men har ikke kontroll over nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter.

·         Infrastruktur som tjeneste (infrastructure as a service – IaaS), som gjelder levering av datainfrastruktur som en tjeneste over et nettverk. Kunden har kontroll over relevante applikasjoner, servere, operativsystemer og lagringsmuligheter, samt i noen tilfeller visse elementer i nettverket (for eksempel på brannmursiden).

Skytjenester kan i tillegg deles inn i leveransemodeller som:

·         Allmenn tilgjengelig sky (public cloud), hvor skytjenestene gjøres tilgjengelige av leverandøren for alle kunder.

·         Privat tilgjengelig sky (private cloud), hvor skytjenestene gjøres tilgjengelige kun for devirksomheter som skytjenestene skal gjelde for. Her vil miljøet/miljøene som skytjenesten leveres fra, typisk dedikeres til den enkelte kunde eller en definert kundegruppe. Dette opplegget åpner for større grad av spesifikke kundetilpasninger enn tilfellet er med modellen for offentlig tilgjengelig sky.

·         Hybridsky (hybrid cloud), som kan være en blanding av modellene over.

Cloudflex AS er din veileder eller LOS som vi kaller det. Dette fordi vi kan lose deg gjennom jungelen av skytjenester og finne den rette plattformen og tjenestene din bedrift trenger. Du trenger ikke mer enn det du trenger og du kan øke både kapasitet og legge til tjenester etter behov og økonomi. Ta kontakt med oss for en prat om dine muligheter, så loser vi deg videre.