cloud1
cloud2

Sikkerhetstjenester

En av de største utfordringene med å bruke en Public Cloud Provider er om du og din bedrift kan stole på den sikkerheten de tilbyr sine kunder. Vårt svar er et unisont JA. Selskapene som tilbyr skytjenester i dag som Microsoft, Amazon, IBM og Google investerer milliarder av dollar hvert år i sine sikkerhetsløsninger, både fysiske og tekniske. Vår påstand er at hver Public Cloud Provider har bedre sikkerhetsløsninger i sine datasentre enn i et hvilket som helst lokalt (on-prem) datasenter. Dette skyldes at man ikke alltid har råd til å investere i dyre og sofistikerte sikkerhetsløsninger og at administrasjon og vedlikehold av disse løsningene også koster en del penger.

Selv om hver Public Cloud Provider har gode sikkerhetsløsninger tilgjengelig, så er det likevel nødvendig å sette opp disse tjenestene slik at de fungerer mot dine skydata eller tjenester. Mange av disse tjenestene er allerede satt opp for deg når du aktiverer en konto, men de må tilpasses dine sikkerhetskrav og krav til samsvarsregler og data tap. Eksempel på dette er GDPR.

Hver Public Cloud Provider bruker AI (kunstig intelligens) som motor i sine løsninger. Disse lærer seg din bedrifts bruksmønstre og på grunnlag av dette så kommer de med forslag til forbedringer i sikkerhet og samsvar, til tross for at noe er satt opp på forhånd. Et eksempel på dette er forsøk på å finne ut av passordet til en viktig konto. Hvis der er forsøkt å skrive inn passord på denne X antall ganger i løpet av ett minutt, så er det et innbruddsforsøk på gang. Ved hjelp av AI kan der settes opp regler for hvordan en kan unngå dette. Gjerne via 2-faktor autentisering.  Det samme kan gjelde spam. Hvis en bedrift stadig vekk mottar spam, så kan AI hjelpe mot dette hvis brukerne læres opp til at all spam skal i mappen for Søppelpost.

IAM (Identity and Access Management) er også en viktig del av skysikkerheten. Den kan sikre at du får en enkel identitet til både on-prem- og skydata men også sikre brukeren mot innbrudd og tilgang til bedriftens data. Her kan man legge på ekstra beskyttelse, som to-faktor autentisering, biometrisk pålogging samt rolle-basert tilgangsstyring. Samme sikkerhetsregime kan brukes på bedriftens maskiner og mobile enheter.

Hver Public Cloud Provider har sikkerhetsløsninger som er fullt skalerbare og som kan utvides etter behov. De er heller ikke dyre og er som oftest en del av ditt sky-abonnement.

Ta kontakt med oss så finner vi sikkerhetsløsninger for både din skyløsning og ditt datasenter.