cloud1
cloud2

SaaS

Software as a service (SaaS) gjør det mulig for brukere å koble seg til og bruke skybaserte applikasjoner over internett. Mange har sikkert brukt f.eks. Microsoft Office 365 og den er et godt eksempel på SaaS. I tillegg så finner en SaaS – tjenester fra både Amazon Web Services, IBM Cloud og Google.

SaaS gir en komplett software løsning som du kan bruke etter pay-as-you-go prinsippet fra en cloud service provider. Eller du kan utvikle dine egne applikasjoner og kjøre de I skyen. Du betaler for bruk og lagring og kan sette opp din egen interne “butikk” for dine brukere. Alt nås via internet rett på ditt skrivebord. Alt av underliggende infrastruktur, middleware, applikasjons – software og applikasjonsdata er lokalisert i cloud service provider sine datasentre. Service provideren administrerer hardware og software, og med riktig SLA, så sikrer de tilgjengelighet og sikkerhet på applikasjonen eller applikasjonene og underliggende data. SaaS gjør det mulig for din organisasjon å komme opp og gå kjapt med en app med minimale kostnader.

For din organisasjon sitt bruk, så kan du leie rene produktivitets applikasjoner. Eksempler på dette er email, samhandling og kalender applikasjoner. Større og mer kompliserte business applikasjoner som f.eks. Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) og dokumenthåndterings applikasjoner. Du betaler for bruk disse applikasjonene med et abonnement eller hvor mye dette er i bruk.

 

Fordelene med en SaaS – løsning er:

  • Tilgang til mange kompliserte applikasjoner
  • Du betaler kun for bruk
  • Du kan få applikasjonene rett i en nettleser
  • Lett å ta i bruk for dine brukere
  • Tilgang til dine applikasjoner over alt
  • Innovering og utvikling er enkelt
  • Enkelt å skalere etter bruk
  • Sikkert å bruke og lett å tilpasse regler og samsvarsregler

 

SaaS leveres av de fleste store Public Cloud Providers. Valget er ditt. Ta kontakt med oss for en prat om SaaS og dine muligheter.