cloud1
cloud2

Nettverksdrift

For å nå dine ressurser hos en Global Cloud Provider (GCP)så bør en ha et nettverk som er stabilt og som har en god internettlinje. I de fleste tilfellene så vil en fiberlinje tilfredsstille disse kravene. En GCP har moderne og avanserte interne nettverk som kan nås fra hele verden, men for å nå akkurat dine ressurser så settes der opp et Virtual Private Network (VPN) mellom din lokasjon og en GCP.

Hos en GCP må det settes opp og konfigureres egne nettverk (virtuelle nettverk) for dine ressurser. Det vil si at du bestemmer stort sett dine egne undernettverk og kobler dette opp mot en offentlig IP – adresse for å koble opp ditt lokale nettverk mot en GCP sitt nettverk via minimum en VPN gateway. Din bedrifts offentlige Domain Name System (DNS) vil da være i stand til å gjøre oppslag mot dine ressurser og finne disse.

I tillegg til dette basisoppsettet kan en, etter behov, sette opp dedikerte forbindelser mellom lokale ressurser og ressurser hos en GCP. Også kalt ExpressRoute (Microsoft Azure), DirectConnect (Amazon Web Services), Direct Link (IBM Cloud) og Google Cloud Interconnect (Google Cloud). Disse forbindelsene er raske og direkte. Det vil si at du ikke bruker internett og VPN men kobler ditt lokale nett direkte mot GCP sine datasentre.

All kommunikasjon mot GCP sine datasentre er kryptert og veldig sikkert. For å legge på ekstra sikkerhet så tilbyr alle GCP lastbalanseringsløsninger, egne applikasjons – gatewayer for dedikert applikasjonsleveranser, Content Delivery Network (CDN) for f.eks. streaming av video, egne verktøy for spredning av nettverksbelastning og ikke minst overvåking. Noe tilbyr også tjenester for å avverge angrep som f.eks. DDoS (Tjenestenektangrep).

Sikkerhet mot en GCP sine tjenester er viktig. Det er også ditt lokale nettverk. Vi kan hjelpe deg med å sikre ditt nettverk. Vi kan gå gjennom nettverket ditt og foreslå forbedringer eller utbedringer ut i fra ditt behov. Sammen kan vi få ditt nett stabilt, sikkert og riktig skalert. Ta kontakt med oss for en nettverksprat og hva som kan være dine muligheter videre.