cloud1
cloud2

Kundesenter

Cloudflex sin markedskraft beskrives best som et sett av tjenester. Tjenestene skal defineres på en slik måte at de er avklarte med hensyn til innhold, eierskap og merkantil konsekvens for den som tar i bruk tjenesten. Vårt Kundesenter håndterer de løpende tjenesteleveransene som er tatt i bruk hos Kunden og Leveransemodellen gir forutsigbarhet i denne håndteringen med navngitte roller;

Cloudflex benytter ITIL begrepsapparatet hvor merverdi for Kunden er sentralt når en tjeneste defineres. Vi legger også mye vekt på at kostnadsbildet og risiko skal være kjent.

Cloudflex bygger tjenestene i 3 lag; Ressurser, Infrastruktur og Grenseflate. Tjenesten skal tilpasses til Kunden (med høy forretningsnytte) og vi ønsker å være tett på Kunden for å klare dette.

 

Vårt Kundesenter sikrer intakte tjenester hos Kunden og vi er tilgjengelig alle dager, 24 timer i døgnet.

 

Cloudflex gir Kunden tilgang til egne portaler hvor status på tjenesten kan leses ut i sanntid, i tillegg rapporter vi månedlig på målt tilgjengelighet for den aktuelle tjenesten.

 

Vi kan nås gjennom de fleste digitale kanaler og telefon. Kontaktpunktene avklares med Kunden ved oppstart. Vi ser fram til å samarbeide med din bedrift!