cloud1
cloud2

Katastrofesikring

Hva gjør en hvis en opplever strømbrudd, feil på disker eller diskhyller, servere som feiler osv. i ditt lokale serverrom? Hva om dette skjer under produksjon og du mister tilgangen til dine data? I verste fall må en stanse produksjonen og sende de ansatte hjem, eller så må en vente på at teknikere må finne tilbake backup og laste denne inn igjen. Uansett er dette operasjoner som tar tid og du taper penger.

Slike kostnader kan reduseres betraktelig ved å sette opp en sekundært site i skyen. Den sekundære siten kan være replikert data fra ditt primære datasenter. En sekundær site er tilgjengelig på sekunder og dine data er på plass hele tiden. Det minsker også behovet for å ha backup-løsninger i ditt datasenter. Backup kan tas i skyen og replikeres over flere regioner over hele verden. Dataene er tilgjengelige 24/7/365.

De fleste Public Cloud Providers kan på forhånd bedømme dine nettverks-, lagrings- og compute-ressurser for å replikere dine applikasjoner fra ditt datasenter til skyen. Stort sett så betaler en kun for compute- og lagringsressursene en har behov for.

Normalt vil en Disaster Recovery plan bli laget ut i fra to kriterier:

Recovery Time Objective (RTO): Den maksimale aksepterte tiden en kan være uten data og applikasjoner. Denne tiden reguleres vanligvis i en SLA.

Recovery Point Objective (RPO): Den maksimale aksepterte tiden data kan bli mistet fra produksjonen som et resultat av en hendelse. Denne matrisen vil variere ut i fra måten data blir brukt på. Jo mer data blir oppdatert/juster, jo kortere tid vil en være uten/mistet data. Arkivdata kan ha en lengre RPO.

Ta kontakt med oss for hvordan vi sammen kan sette opp en Disaster Recovery plan eller Secondary Site for dere.