cloud1
cloud2

Internet of things (IOT)

Internet of Things (IoT) kan være flere ting. En robotarm i en oppkoblet fabrikk, sensorer som hjelper deg å overvåke og kontrollere et smartbygg eller hjem, en intelligent kaffemaskin på kontoret og mye mer. IoT kan åpne opp for flere forretningsmuligheter, men også noen utfordringer. Det kan ta mye tid å komme i gang. Sikkerheten er kompleks da en må sette opp sikkerhet på enheter, sikker nettilgang og sikre data. Det kan være vanskelig å forstå hva en trenger og hvem en jobber med.

IoT er et system av enheter som utfører databehandling og som henger sammen via et nettverk eller internett, mekaniske og digitale maskiner, objekter, dyr eller mennesker som blir gitt en unik ident.  Og muligheten til å overføre data over et nettverk uten å bruke menneske-til-menneske eller menneske-til-datamaskin samhandling.

Sensorer hjelper deg å samle og sende data til en Public Cloud Provider. Dette gjør det enklere å laste opp og analysere informasjonen. Det gir deg muligheten til å administrere enhetene dine slik at du kan fokusere på å utvikle applikasjonene du har behov for.

Som du ser så er mulighetene og valgene mange. Hver Public Cloud Provider har sine muligheter og valg. Vi kan lose deg og din bedrift gjennom disse og finne den riktige leverandøren for deg og ditt prosjekt. Ta kontakt med oss så finner vi sammen frem til riktig løsning for deg og din bedrift.