cloud1
cloud2
WE Partner Pledge Badge_transparent (002)

Som partner for  Microsoft  i Norge deler vi Microsofts globale visjon om å styrke alle mennesker og organisasjoner på planeten til å oppnå mer. Sammen kan og kan og har Microsofts partnere kraftig innvirkning. Vår organisasjon vil derfor arbeide for, der det er mulig:

Sørge for at vi er ambassadør for Microsoft Norges digitale kompetanseinitiativer:

  1. Øk den interne bevisstheten om de digitale ferdighetsinitiativene og dra nytte av alle muligheter til å gi de ansatte opplæring og sertifiseringer av nye ferdigheter.
  2. Fremme initiativene for digitale ferdigheter til kunder.

Sikre at vi bygger kunstig intelligens på en ansvarlig og etisk måte, i samsvar med AI-designprinsipper som:

  1. Rettferdighet – Bruk kunstig intelligens til å øke effektiviteten samtidig som du beskytter verdighet og vokter mot skjevheter.
  2. Ansvarlighet – Beslutninger tatt av kunstig intelligens må stå til ansvar overfor innbyggere og forbrukere.
  3. Forklarbar – KUNSTIG må være forklarbar og forståelig.
  4. Etikk – KUNSTIG må hjelpe menneskeheten og respektere rettigheter, for eksempel personvern.

Sørge for at vi fokuserer på bærekraft og reduserer karbonavtrykket vårt gjennom:

  1. Samtaler: bestrebe deg på å gjøre bærekraft til en del av hver leverandør og bedriftens kundeengasjement fremover.
  2. Partnerskap: legge inn bærekraft i strategiske allianser.
  3. Åpenhet: økende åpenhet rundt vårt karbonavtrykk for våre tjenester og tilbud.
  4. Verktøy: Bruk nye verktøy for å gjøre det mulig for kunder å overvåke og administrere karbonavtrykket bedre, for eksempel ved hjelp av Microsoft Sustainability Calculator.

Bestrebe oss på å bygge en mer mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke gjennom:

  1. Ha en plan for å forbedre inkluderingen, inkludert å ta i bruk inkluderende rekrutterings- og promoteringsprosesser og praksis for å støtte utvikling og oppbevaring av en mangfoldig arbeidsstyrke.
  2. Sikre at ledere har en dyp forståelse og forpliktelse til å bygge inkluderende kultur i organisasjonen.
  3. Adressere rase- og kjønnsulikhet i arbeidsstyrken ved å strebe etter sterk representasjon på alle nivåer fra individuelle bidragsytere til toppledelsen
  4. Sørg for at alle i organisasjonen uavhengig av rase, funksjonshemming, kjønn, seksuell orientering eller annen relevant beskyttet status føles inkludert.

Bestrebe oss på å bygge tilgjengelige løsninger og tjenester, for å styrke våre ansatte og kunder med funksjonshemninger for en mer inkluderende fremtid.